AGROMOSH RECORDS

HAGGUS / HEINOUS split 7"

5 USD
HAGGUS / HEINOUS split 7"
Click on image to view full size

HAGGUS / HEINOUS split 7"

5 USD
1 Haggus Septic Aroma
2 Haggus Necrotizing Enterocolitis
3 Haggus Chokin On Bones
1 Heinous  Chokehold
2 Heinous  Gored
3 Heinous  Dissected
4 Heinous  Icepick
5 Heinous                       Bane